Gratis forsendelse på ordre over 999 kr. til pakkeshops.

14 dags returret

Online support man-fredag 9-15

PRISGARANTI !!

0 0

Chemipro DES Spray 750 ml

Varenr. 10772

134,00 kr.

Der er KUN 2 tilbage

Vi sender din pakke om 0 dage 11 timer 54 minutter og 30 sekunder

Gratis forsendelse på ordre over 999 kr. til pakkeshops.

14 dags returret

Online support man-fredag 9-15

PRISGARANTI !!

Chemipro DES er et desinfektionsmiddel med virucid, bakteriedræbende, fungicid og levuricidal virkning.

En klar til brug spray til at ødelægge skadelige bakterier, svampe og gær.
Til små overflader, materialer, bordplader …
Ideel til applikationer, hvor skylning med vand er umulig eller uønsket.
Anvendelse af Chemipro DES er udelukkende tilladt som et bakteriedræbende middel på steder, hvor mad og drikkevarer tilberedes, håndteres eller opbevares. Chemipro DES er specielt udviklet til at behandle korrosionsbestandige overflader, som ikke kan rengøres med konventionelle desinfektionsmidler. Chemipro DES er velegnet til brug i fødevaresektoren.

Brugsanvisning: eksponeringstid: lad være i mindst 5 minutter efter påføring. Ingen skylning nødvendig; lad overflader og materialer tørre grundigt inden kontakt med fødevarer. Indeholder: 80% ethanol.

Dosering: klar til brug. pH-neutral: 6 til 7.

Faresætninger: H225 – Meget brandfarlig væske.
Forholdsregler: P210 – Holdes væk fra åben ild, gnister. Rygning forbudt. P233 – Hold beholderen tæt lukket. P242 – Brug kun gnistfrit værktøj. P303+P361+P353 – Ved hudkontakt (eller hår): Tag straks alt forurenet tøj af. Skyl huden med vand/bruser. P370+P378 – I tilfælde af brand: Brug alkoholbestandigt skum til at slukke. P501 – Bortskaf indholdet/beholderen til en autoriseret renovationsfirma.